Ośrodek Rehabilitacji

Zakład Rehabilitacji realizuje bezpłatnie szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowań lekarzy z zakładów opieki zdrowotnej mających podpisane umowy z NFZ. Zabiegi wykonywane są zgodnie z obowiązującym rejestrem oczekujących.

Zakład dysponuje doskonałą bazą lokalową tj. m.in. dużą przestronną salą gimnastyczną, pełnym zapleczem sanitarno-higienicznym i innymi pomieszczeniami niezbędnymi do realizacji zabiegów z zakresu fizykoterapii i wodolecznictwa. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt a kadra medyczna posiada uprawnienia do prowadzenia pełnoprofilowej rehabilitacji leczniczej dorosłych w zakresie fizykoterapii, wodolecznictwa, kinezyterapii i masażu klasycznego. Warunkiem skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych w trybie ambulatoryjnym jest aktualne, prawidłowo wypełnione przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Rehabilitacja | UNIMED Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza
Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej w dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  • rozpoznanie w języku polskim
  • kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD – 10
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
  • liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy, ewentualnej strony (prawej, lewej) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania
Mając do dyspozycji specjalistyczny sprzęt możliwe jest uzyskanie wyników oczekiwanych przez pacjentów.
W ofercie posiadamy następujące zabiegi fizjoterapeutyczne:

Elektrostymulacja tonoliza, jonoforeza, galwanizacja, prądy Kotza, prądy Trauberta, interdyn (prądy interferencyjne), diadynamik, lampa SOLLUX, laser, ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia (azot), masaż klasyczny, masaż wibracyjny „aquavibron”, masaż podwodny, kąpiele wirowe, kinezyterapia (ćwiczenia na sali gimnastycznej).

SORL

Rehabilitacja | UNIMED Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza

Przychodnia, którą pokochasz!