Medycyna Pracy

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Poradnia Medycyny Pracy Unimed Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy.

Profilaktyczne usługi zdrowotne to szeroko rozumiana opieka medyczna nad pracującymi, dzięki której pracodawca nie tylko wywiązuje się z ustawowego obowiązku, ale również zapewnia pracownikom kompleksową opiekę medyczną w tym konsultacje lekarzy specjalistów , badania diagnostyczne, psychologiczne. Świadczenia wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Badania przeprowadzone w naszej poradni Medycyny Pracy wykonywane są profesjonalnie, w ciągu jednego dnia co oznacza dla firm wymierne korzyści.

Ośrodek Medycyny Pracy

Medycyna pracy | UNIMED Sp. z o.o.

Badania Psychotechniczne

Medycyna pracy | UNIMED Sp. z o.o.

Psychologiczne Badania na Broń

Medycyna pracy | UNIMED Sp. z o.o.

Oferujemy

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania kierowców wszystkich kategorii,
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • badania psychologiczne,
 • udział lekarza w komisji BHP,
 • badania sanitarne,
 • szczepienia ochronne,
 • szkolenia, kursy z pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenia imprez masowych,
 • transport medyczny i sanitarny,
 • badania laboratoryjne,
 • badania diagnostyczne.

 

Zapewniamy:

Indywidualne podejście do każdego klienta oraz krótkie terminy realizacji badań – badania w 1 dzień.

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologii Pracy oferuje badania psychologiczne:

 • Kierowców pojazdów wszystkich kategorii;
 • Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:

– Sprawców wypadków drogowych,

– Kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,

– Kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne.

 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługa żurawi i suwnic itp. Praca na wysokości,).
 • Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych,

 

Godziny pracy Poradni Psychologicznej :

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.

Zasady zgłaszania się na badania.

Pacjent zgłaszający się na badanie powinien: 

 • zgłosić się na badanie w porze rannej (7.00-8.00) umożliwiającej przeprowadzenie badań w dniu zgłoszenia
 • posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
 • zgłosić się na badania w stanie umożliwiającym ustalenie przydatności do pracy, w stanie wypoczętym, nie bezpośrednio po pracy nocnej, po upływie 48h od chwili ewentualnego spożycia alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • w przypadku używania okularów, szkieł korekcyjnych pracownik zgłasza się na badania wraz z tymi szkłami bądź okularami

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne choroby przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego.

Współpracujemy z wieloma operatorami medycznymi, dlatego też w ramach zawartej umowy można wykonywać badania profilaktyczne w poszczególnych firmach: Falck Centra medyczne, Centrum medyczne Enel-Med, TUiR Allianz, PZU Zdrowie SA, LUX-MED.

Partnerzy

Ośrodek medycyny pracy "Unimed Sp. z o.o."

S

Psychologiczne badania na broń

Badania psychologiczne i psychotechniczne

Przychodnia, którą pokochasz!