Strefa dla firm

Ośrodek CRiOB wykonuje również dla pacjentów indywidualnych oraz w ramach umów z zakładami pracy odpłatne:

konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji

porada lekarska specjalisty rehabilitacji

zabiegi: masaż klasyczny, magnetoterapia, elektrostymulacja, ultradźwięki, lampa SOLLUX, tonoliza mięśni, laser, tens, jonoforeza, galwanizacja, diadynamik, interdyn, prądy Kotza, prądy Trauberta, wodolecznictwo (kąpiele wirowe, masaż podwodny), kinezyterapia (ćwiczenia na sali gimnastycznej) terapia metodą McKenzie.

.

Informacja dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Szanowni Państwo,

informujemy, że pracownicy AMP S.A., którzy spełniają odpowiednie kryteria mogą w ramach ZFŚS skorzystać z dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych, jakie oferuje Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Unimed Sp. z o.o. Zabiegi trwają 10 dni. Maksymalnie można wykonać 3 różne zabiegi w jednym dniu.

Serdecznie zapraszamy.

Zdrowe plecy dla osób pracujących w biurze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przedstawiamy Państwu ofertę na akcję profilaktycznej: „Zdrowe plecy dla osób pracujących w biurze”.

 

Z ergonomicznego punktu widzenia, wszystkie prace biurowe, niezależnie od ich merytorycznych celów można scharakteryzować jako prace umysłowe, wykonywane w pozycji siedzącej.

 

Podstawowymi czynnikami uciążliwymi, mogącymi występować przy stanowiskach pracy biurowej są:

 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe
 • stres
 • niewłaściwe oświetlenie
 • hałas
 • szkodliwe substancje chemiczne
 • nieodpowiednia wentylacja
 • obciążenie termiczne

Aby uniknąć wymienionych uciążliwości lub przynajmniej ograniczyć zakres ich oddziaływania na pracowników warto zastosować podstawowe zasady oceny i kształtowania warunków pracy w biurze, które przedstawi Państwu nasz fizjoterapeuta po wizytacji zakładu pracy, zapoznaniu się ze stanowiskami oraz warunkami pracy w Państwa firmie.

W ramach akcji otrzymają Państwo również materiały szkoleniowe dotyczące omawianej tematyki.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

UNIMED Sp. z o.o.

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Poradnia Medycyny Pracy Unimed Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy.

Oferujemy:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania kierowców wszystkich kategorii,
 • badania osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • badania psychologiczne,
 • udział lekarza w komisji BHP,
 • badania sanitarne,
 • szczepienia ochronne,
 • szkolenia, kursy z pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenia imprez masowych,
 • transport medyczny i sanitarny,
 • badania laboratoryjne,
 • badania diagnostyczne.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 32 792 94 94 wew. 14 oraz pod adresem mail: medycyna@unimed.dabrowa.pl

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi!

Przychodnia, którą pokochasz!