Ośrodek Medycyny Pracy - Unimed Spółka z o.o.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Medycyna Pracy
 
PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Utworzona w 2003 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy, w tym:

- badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe;
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych wydanych
na jego podstawie;
- wizytację stanowisk pracy, a w szczególności ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan
zdrowia pracowników i zagrożenia występujące w miejscu pracy;
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej.


Poradnia obejmuje medyczną opieką profilaktyczną pracowników 60 firm i instytucji. Kompleksowe badania (laboratoryjne, diagnostyczne, okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne) oraz badania psychologiczne wykonywane są w ciągu jednego dnia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „UNIMED” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość poszerzenia usług o:

- badania mammograficzne,
- badania ginekologiczne i cytologiczne,
- badania markerów nowotworowych w kierunku nowotwora prostaty u mężczyzn po 40 roku życia (PSA).


Poza badaniami profilaktycznymi Poradnia realizuje:

- szczepienia ochronne przeciwko WZW typu A i typu B, grypie i innych,
- badania sanitarne,
- dostawy apteczek pierwszej pomocy i ich wyposażanie.

ZAPRASZAMY w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.30.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego